28. veljače 2013.

Blagi statistički pad obiteljskog nasilja

Datum:
28.2.2013.
Autor:
R.Badovinac
Izvor:
Karlovački tjednik
Država:
Hrvatska
Kategorija:
Površina:
511,51
OTS:
2.917
Stranice:
10

Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova organiziralo je okrugli stol na temu Provedba i problematika o provođenju Protokola u slučaju nasilja u obitelji. Okruglom stolu su nazočili predstavnici Karlovačke županije, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, predstavnici gradova, općina i policije te sudstva, bolnica, centara za socijalnu skrb i Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži. Vlada RH je u rujnu 2008 godine prihvatila Protokol u slučaju nasilja u obitelji. Svrha je ovog Protokola osigurati uvjete za djelotvoran i cjelovit rad nadležnih tijela radi unapređenja zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji te pomoći počinite-ljima u promjeni njihovog ponašanja odnosno promjeni vrijednosnog sustava u cilju nenasilnog rješavanja sukoba i uvažavanja ravnopravnosti spolova. Obiteljsko nasilje je skup ponašanja čiji je cilj uspostaviti moć i kontrolu nad drugim osobama upotrebom sile, zastrašivanjem i manipuliranjem. Uključuje tjelesno, psihičko, seksualno i ekonomsko nasilje. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić je govorila o aktivnostima institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u slučajevima obiteljskog nasilja, o suradnji s Ravnateljstvom policije kao i o uočenim propustima policije u slučajevima obiteljskog nasilja, o edukacijskoj ulozi Pravobraniteljice za ravnopravnostspolova u odnosu na problematiku obiteljskog nasilja i si. Pravobraniteljica je uputila svim Centrima za socijalnu skrb u Hrvatskoj preporuku glede približavanja aspekata postupanja Pravobraniteljice u slučajevima obiteljskog nasilja i uklanjanju predrasuda, prije svega u cilju pružanja mogućnosti centrima da u pojedinačnim slučajevima rada sa žrtvama obiteljskog nasilja traže mišljenje pravobraniteljice. Kako je i sama pravobraniteljica istaknula u postupanju rada Centara prvenstveno dolazi do poteškoća zbog nedostatka stručnih kadrova i velikog opsega poslova. Pravobraniteljica Ljubičić je istaknula da je lani policija zbog nasilničkog ponašanja u obitelji prekršajnoprijavila gotovo 18 tisuća osoba, a pri ovim prekršajima oštećeno je ukupno 20.700 osoba. Od strane policije zatraženo je 13.500 zaštitnih mjera dok ih je prekršajni sud uvažio oko 2.500, što se čini možda malo, ali je ipak 38 posto više nego godinu ranije. Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika je najviše puta izrečena zaštitna mjera čija je svrha zaustavljanje i sprječavanje daljnjeg nasilničkog ponašanja postizanjem pozitivnih promjena u ponašanju počinitelja nasilja u obitelji. Počinitelju obiteljskog nasilja koji se uključi u ovaj strukturirani tretman omogućeno je da stekne uvid i prihvati odgovornost za vlastito nasilno ponašanje, usvoji samokontrolu ponašanja, nauči niz socijalnihvještina i promijeni uvjerenja koja doprinose uspostavljanju nasilnog ponašanja. Zato se za psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika može reći da je u izravnoj funkciji zaštite žrtava obiteljskog nasilja i povećanja njihove sigurnosti. Nažalost, podatak koliko je nasilnika bilo u tretmanu pravobraniteljica nije uspjela dobiti od nadležnih ustanova. U Karlovačkoj županiji obiteljsko nasilje je prema dostupnim podacima u blagom padu nakon povećanja senzibiliteta javnosti prema ovom pitanju, no svejedno je lani bilo prema dojavama policije 525 slučajeva, Centra za socijalnu skrb imalo je 414 dojava, a državno odvjetništvo je obradilo 48 slučajeva.R. BADOVINAC