21. listopada 2017.

Još nemamo obrazovanje za poduzetništvo

Datum:
21.10.2017.
Autor:
NN
Izvor:
Večernji list - Hrvatska
Država:
Hrvatska
Kategorija:
VERN, Projekt OBRAD
Površina:
489,44
OTS:
399.098
Stranice:
17

Inicijativu UniversitvBusiness Forum pokrenula je 2008. Europska komisija, a Hrvatska je prvi put bila domaćin ovoga skupa Potrebu za poticanjem suradnje između visokog obrazovanja i gospodarstva, odnosno tržišta rada, Europska unija je prepoznala kao jedan od ključnih doprinosa realizaciji strategije Europe 2020.. Zbog toga je 2008. pokrenula inicijativu University-Business Forum, čiji je cilj poticati institucionalnu suradnju ovih dvaju sektora. Hrvatska je prvi put ugostila tematsku konferenciju Universitv-Business Foruma, koja je 19. i 20. listopada održana na otoku Visu, u organizaciji Europske komisije i Veleučilišta VERN. Podršku konferenciji dala je i Hrvatska udruga poslodavaca, a koja je ideja samoga skupa i njezina multidisciplinarna dimenzija te na koje je načine moguće unaprijediti suradnju između obrazovanja i tržišta rada, objasnila je jedna od sudionica konferencije, Nataša Novaković, HUPova direktorica za radne odnose i ljudske potencijale. Kako i kojim konkretnim mjerama motivirati sve dekane naših sveučilišta u poticanju poduzetništva, odnosno ohrabrivanju studenata da sami pokrenu poslove? Društvena odgovornost visokoobrazovnih institucija, pa tako i dekana podrazumijeva i njihovu dužnost da obrazuju mlade ljude koji su zapošljivi na tržištu rada. Uzimajući u obzir i vrlo izazovnu ekonomsku situaciju u Hrvatskoj jasno je da su znanja i vještine koje omogućuju samozapošljavanje nužne. Razvoj tih vještina mladima omogućava da se ohrabre i krenu u poduzetničke vode, a to ujedno kreira i nova radna mjesta, koja su nam silno potrebna. Nažalost suradnja između gospodarstva i obrazovnih institucija nije dovoljno razvijena. Općenito možemo reći da je stav cjelokupnog društva prema poduzetnicima negativan, pa nije niti čudo da mladi ljudi nisu spremni sami otvarati poduzeća. Usto, u Hrvatskoj je zbog osuđujuće okoline jako prisutan strah od neuspjeha, a takvu je kulturu teško mijenjati. I tu se upravo očitava uloga visokoobrazovnih institucija, koje bi trebale više promovirati poduzetničku kulturu tijekom tog formativnog razdoblja kod mladih. Jednako tako, bliska suradnja gospodarstva i obrazovanja na svim razinama, sigurno bi potaknula promjenu percepcije prema poduzetništvu te ohrabrila mlade na samoostvarenje kroz poduzetništvo. Kojim se sve alatima može poticati takve promjene, a moguće ih je integrirati u obrazovne modele? Rezultati istraživanja o suradnji gospodarstva i obrazovnih institucija, koje je HUP u 2016. proveo s Veleučilištem VERN pokazali su da je suradnja ova dva sektora vrlo slaba, a uglavnom je koncentrirana na studentske prakse, koje su pritom vrlo nesistematski riješene te se odvijaju sporadično. Upravo iz tog razloga HUP je s Europskom bankom za obnovu i razvoj pokrenuo Inicijativu privatnog sektora za mlade (PSYI), koja je u samo godinu dana uspjela uključiti 137 poslodavaca, koji su studentima ponudili 600 praksi, a pridružilo nam se i 40 obrazovnih institucija te 40 uspješnih žena poduzetnica, koje su se pridružile mentorskom programu. I to je jedan od alata kojima nastojimo poticati promjene te podržati modernizaciju visokog obrazovanja i ojačati suradnju između akademske zajednice i gospodarstva, tako da izgradimo platformu za kvalitetnu inkluziju mladih na tržište rada kroz kvalitetne prakse. Tema foruma bila je Learning by earning - first steps to emplovment - može li se zaista učiti kroz rad? HUP kroz svoje inicijative i projekte promovira koncepte učenja kroz rad, mentorstva i studentskog pripravnistva, odnosno prakse, u domaćem i u međunarodnom okruženju. Budući da u segmentu poticanja mladih na stjecanje primjenjivih znanja i vještina te njihovu zapošljivost, dijelimo jednaki osjećaj društvene odgovornosti kao i VERN, naša suradnja na ovoj konferenciji bila je prirodni nastavak projekta OBRAD na kojem smo surađivali prošle godine. (VL)